Medium Pokale

 • Pokal Serie „Krems“ M1924 | 24,5-28cm

  € 8.60
 • Pokal „Bleiburg“ M1126 | 17,5-35cm

  € 6.90
 • Pokal Serie „Buch“ M1202 | 16,5-28cm

  € 6.40
 • Pokal Serie „Deutsch-Wagram “ M1630 | 32-35cm

  € 9.60
 • Pokal Serie „Deutschlandsberg“ M1631 | 30-33cm

  € 8.90
 • Pokal Serie „Dürnstein“ M1628 | 20-34cm

  € 7.20
 • Pokal Serie „Ebreichsdorf Gold“ M1725 | 18,5-40cm

  € 6.40
 • Pokal Serie „Ebreichsdorf Silber“ M1820 | 18,5-40cm

  € 6.40
 • Pokal Serie „Eisenerz Gold“ M1824 | 28-30cm

  € 9.80
 • Pokal Serie „Eisenerz Silber“ M1823 | 28-30cm

  € 9.80
 • Pokal Serie „Feldbach gold“ M1632 | 23-32,5cm

  € 9.30
 • Pokal Serie „Ferlach“ M1626 | 20,5-26cm

  € 7.40
 • Pokal „Friesach“ M1182 | 28,5-37,5cm

  € 9.90
 • Pokal Serie „Frohnleiten“ M1822 | 20-25,5 cm

  € 7.90
 • Pokal Serie „Fürstenfeld“ M1201 | 22,5-34,5cm

  € 6.40
 • Pokal Serie „Fussach“ M1206 | 25-30,5cm

  € 7.50
 • Pokal Serie „Gaschurn gold“ M1214 | 21-39cm

  € 6.40
 • Pokal Serie „Gaschurn silber“ M1215 | 21-39cm

  € 6.40